• sewonstudio

第四屆縫補寶SewMate 工作坊,圓滿結束!今日繼續我哋開開心心縫補寶工作坊第二日, 又有另一批新嘅義工黎參加我哋嘅工作坊啦!

大家上堂嗰陣都好留心聽書👍 當然繼續有我哋嘅實習: ❤的百家被啦😁😁

好明顯大家今日車百家被都冇乜難度,點解? 因為有技術高超嘅老師同埋大量嘅愛💕💕💕💕, 所以大家都車得好好👏👏

希望喺不久嘅將來,可以喺中心見到大家同我哋一齊做縫補寶啦~😉

再一次感謝sponsor衣車嘅Brother Hk 同場地嘅Polyu Innohub

35 views0 comments

Recent Posts

See All